کارکنان

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، برترین مرکز در بین دانشگاه های سراسر کشور
در بیست و چهارمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور که در روزهای ۶ و ۷ اسفند ماه با حضور آقای دکتر صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان برترین مرکز در بین دانشگاه های سراسر کشور در سال ۱۳۹۲ انتخاب گردیده و مورد تقدیر قرار گرفت.در متن نامه سازمان امور دانشجویان ضمن تبریک به مجموعه همکاران پرتلاش مرکز مشاوره دانشگاه، از حمایت ها و پشتیبانی های جناب آقای دکتر حدادنیا و اعضای محترم هیأت رئیسه دانشگاه از خدمات بهداشت روانی دانشجویان نیز تقدیر به عمل آمده است.

تلفن ها: با پیش شماره ۰۵۱

مدیر مرکز آقای دکتر شاره ۴۴۰۱۲۶۵۰
کارشناس مرکز خانم برزویی ۴۴۰۱۲۸۹۷
کارشناس مرکز خانم حسین آبادی ۴۴۰۱۲۵۹۲