آر اس اس    
پنج شنبه 26 مهر 1397

رسالت


کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان واجد شرایط از طریق اعطای وام ها و تسهیلات رفاهی ، رسالت عمده اداره رفاه خدمات دانشجویی می باشد.