اهم وظایف

  • نظارت بر بهداشت اماكن عمومي اعم از خوابگاه، بوفه ها، سالن های ورزشی و
  • نظارت بر سلامت كاركنان مراكز تهيه و توزيع و نگهداري مواد غذايي
  • نظارت بر اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء
  • نظارت بر مبارزه و كنترل حشرات و جوندگان موذي با اولويت بهسازي
  • رسيدگي به شكايات بهداشتي و موارد ارجاع
  • تهيه وتدوين بروشور هاي آموزشي مرتبط با مسائل بهداشتی و محیط زیستی
  • بررسی سیستم ایمنی حریق و بازدید از تجهیزات اطفاء حریق
  • تهیه و تکمیل چک لیستهای بازرسی بهداشتی