حضور فعال در نمایشگاه سلامت

حضور فعال دانشگاه حکیم در نمایشگاه سلامت 95/2/4 لغایت 95/2/7
غرفه ی دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه هفته سلامت جزو پر بازدیدترین و فعال ترین غرفه های نمایشگاه هفته سلامت بوده و اجرای برنامه های ورزشی پارکور، طناب کشی و هولاهوپ موجب علاقه مندی و بازدید روزانه 200 نفر از غرفه دانشگاه حکیم گردید. این نمایشگاه در ساعت 8 شب مورخ 95/2/7 به کار خود پایان داد.
[slider captioncolor=”#0015d8″ navcolor=”#0bc120″ controls=”true” bullets=”true” pause=”hover”]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2016/04/421A7189.jpg” caption=”” active=”active”/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2016/04/421A6907.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/wp-content/uploads/sites/13/2016/04/421A7512.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2016/04/421A7527.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2016/04/421A7847.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2016/04/IMG_۲۰۱۶۰۴۲۵_۱۱۲۸۲۹.jpg” caption=””/]
[/slider]