امور برنامه ریزی و انفورماتیک

kaffash

آقای کفاش

 کارشناس رایانه معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

۴۴۰۱۲۵۹۷

 پست الکترونیکی :

a.kaffash@hsu.ac.ir

معرفی:

۱- دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

۲- دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات

۳- کارشناس فناوری اطلاعات معاونت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

آشنایی با زبان های برنامه نویسی نرم افزاری و سخت افزاری:

۱- C++/C
۲- Assembly 33x 35
۳- ++ Visual C
۴- Visual basic5
۵- #C
۶- PHP
۷- verilog
۸- codevision
۹- Bascom
۱۰- JAVA

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی :

۱- MATLAB
۲- ORACLE
۳- MYSQL
۴- Microsoft Office
۵- LATEX
۶- ابزارهای تحلیلگر لغوی FLEX,YACC,BISON
۷- Power Designer
۸- Protege
 

تدریس دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:

۱- مدرس درس سیستم های خبره
۲- مدرس درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
۳- مدرس درس پایگاه داده ها و آزمایشگاه آن
۴- مدرس درس زبان ماشین و آزمایشگاه آن
۵- مدرس درس مهندسی اینترنت
۶- مدرس درس برنامه سازی پیشرفته
۷- مدرس درس طراحی الگوریتم ها
۸- مدرس درس مدیریت فناوری اطلاعات
۹- مدرس درس مهندسی نرم افزار
۱۰- دستیار آموزشی درس برنامه سازی پیشرفته

 

 مقالات منتشر شده در کنفرانس ها:


23

 

کارهای انجام شده:

۱- برگزاری موفق سه دوره انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویان به صورت تمام الکترونیکی در تمامی مراحل اعم از ثبت نام کاندیداها، رای گیری، شمارش الکترونیکی آرا و گزارش آن

۲- طراحی فرم الکترونیکی امتیاز بندی اداره خوابگاه ها

۳- طراحی سامانه اداره خوابگاه ها بر اساس نیاز های واقعی اداره خوابگاه ها و به روزرسانی

۴- ایجاد سامانه پیامکی مخصوص حوزه معاونت دانشجویی

۵- طراحی فرم های الکترونیکی حوزه معاونت دانشجویی

۶- پیگیری سیستم اتوماسیون ورزشی مدیریت تربیت بدنی

۷- پیگیری طرح سیستم حضور و غیاب خوابگاه ها

۸- به روز رسانی و توسعه بخش های سایت معاونت دانشجویی دانشگاه و انعکاس آخرین اخبار معاونت دانشجویی و مدیریت ها و ادارات تابعه

۹- همکاری با همکاران حوزه جهت رفع مشکلات سیستمی

۱۰- همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه در تهیه فایل ها و رفع مشکلات سیستم مرکز مشاوره

۱۱- پیگیری سایر امور فناوری اطلاعات حوزه معاونت دانشجویی