امور برنامه ریزی و انفورماتیک

kaffash

آقای کفاش

 کارشناس رایانه معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

44012597

 پست الکترونیکی :

a.kaffash@hsu.ac.ir

[tabs class=”yourcustomclass”]
[tab title=”شرح حال” active=”active”]معرفی:
1- دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
2- دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
3- کارشناس فناوری اطلاعات معاونت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری[/tab]
[tab title=”مهارت ها”]آشنایی با زبان های برنامه نویسی نرم افزاری و سخت افزاری:
1- C++/C
2- Assembly 33x 35
3- ++ Visual C
4- Visual basic5
5- #C
6- PHP
7- verilog
8- codevision
9- Bascom
10- JAVA
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی :
1- MATLAB
2- ORACLE
3- MYSQL
4- Microsoft Office
5- LATEX
6- ابزارهای تحلیلگر لغوی FLEX,YACC,BISON
7- Power Designer
8- Protege
 [/tab]
 
[tab title=”سوابق آموزشی”]تدریس دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:
1- مدرس درس سیستم های خبره
2- مدرس درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
3- مدرس درس پایگاه داده ها و آزمایشگاه آن
4- مدرس درس زبان ماشین و آزمایشگاه آن
5- مدرس درس مهندسی اینترنت
6- مدرس درس برنامه سازی پیشرفته
7- مدرس درس طراحی الگوریتم ها
8- مدرس درس مدیریت فناوری اطلاعات
9- مدرس درس مهندسی نرم افزار
10- دستیار آموزشی درس برنامه سازی پیشرفته

 [/tab]
[tab title=”سوابق پژوهشی”] مقالات منتشر شده در کنفرانس ها:

23

 [/tab]
[tab title=”سوابق اجرایی”] کارهای انجام شده:
1- برگزاری موفق سه دوره انتخابات شورای صنفی و رفاهی دانشجویان به صورت تمام الکترونیکی در تمامی مراحل اعم از ثبت نام کاندیداها، رای گیری، شمارش الکترونیکی آرا و گزارش آن
2- طراحی فرم الکترونیکی امتیاز بندی اداره خوابگاه ها
3- طراحی سامانه اداره خوابگاه ها بر اساس نیاز های واقعی اداره خوابگاه ها و به روزرسانی
4- ایجاد سامانه پیامکی مخصوص حوزه معاونت دانشجویی
5- طراحی فرم های الکترونیکی حوزه معاونت دانشجویی
6- پیگیری سیستم اتوماسیون ورزشی مدیریت تربیت بدنی
7- پیگیری طرح سیستم حضور و غیاب خوابگاه ها
8- به روز رسانی و توسعه بخش های سایت معاونت دانشجویی دانشگاه و انعکاس آخرین اخبار معاونت دانشجویی و مدیریت ها و ادارات تابعه
9- همکاری با همکاران حوزه جهت رفع مشکلات سیستمی
10- همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه در تهیه فایل ها و رفع مشکلات سیستم مرکز مشاوره
11- پیگیری سایر امور فناوری اطلاعات حوزه معاونت دانشجویی
 [/tab]
[/tabs]