آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

کارکنان


مکان: جنب سرپرستی خوابگاه اندیشه

زمان پذیرش :شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 14

مدیر مرکز: آقای کیخسروی                               تلفن:44012568-051
متصدی پذیرش:خانم بهشاد                              تلفن:44012899-051

 

اتاق پزشک :44012900-051  
اتاق تزریقات:44012898-051  
اتاق دندانپزشکی:44012901-051