نحوه رزرو غذا برای هفته اول و دوم دانشگاه

 

pic-reserve

مرحله اول : دریافت نام کاربری و کلمه ی عبور از طریق سایت معاونت دانشجویی (برای دریافت نام کاربری کلیک نمایید)

 

مرحله دوم : مراجعه به سامانه رزرو غذا جهت خریدغذا برای ورود اینجا کلیک نمایید(راهنمای ورود)

 

مرحله سوم : افزایش اعتبار از طریق کارت های اعتباری عضوشبکه ی شتاب (عابر بانک ) (راهنمای افزایش اعتبار)

 

مرحله چهارم : رزرو غذا از طریق سامانه (راهنمای رزرو غذا)

 

مرحله پنجم: مراجعه به اپراتور اتوماسیون تغذیه جهت دریافت ژتون (صرفا تا زمانی که کارت دانشجویی خود را دریافت نمایید)

 

مرحله ششم: دریافت غذا از غذاخوری با ارائه ژتون.

 

نکات قابل توجه

 reserve
100% Complete
تذکر مهم : دانشجویان جدیدالورود تا زمانی که کارت دانشجویی نگرفته اند بایستی ناهار وشام خود را صرفــــــا” نوع یک انتخاب نمایند.

100% Complete

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

 اداره تغذیه