دانشجویان جدیدالورود برای استفاده از خدمات غذاخوری دانشگاه چه باید بکنند


مهم مهم : دانشجویان جدیدالورود تا زمانی که کارت دانشجویی نگرفته اند بایستی ناهار وشام خود را صرفــــــا نوع یک انتخاب نمایند.

 


مرحله اول : مراجعه به واحد اتوماسیون تغذیه ودریافت نام کاربری و کلمه ی عبور

مرحله دوم : مراجعه به سامانه رزرو غذا جهت ورود به پورتال تغذیه به  آدرس اینترنتی http://self.hsu.ac.ir/ راهنما

مرحله سوم : افزایش اعتبار از طریق کارت های اعتباری عضوشبکه ی شتاب (عابر بانک ) (راهنما)

مرحله چهارم : رزرو غذا از طریق سامانه (راهنما)

مرحله پنجم: مراجعه به اپراتور اتوماسیون تغذیه جهت دریافت ژتون(صرفا تا زمانی که کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند)

مرحله ششم: دریافت غذا از غذاخوری با ارائه ژتون


نکات قابل توجه

۱-      برای دریافت غذا ارائه کارت دانشجویی الزامی است  از آنجایی که صدور کارت دانشجویی از بدو ورود دانشجو شاید چند روزی طول بکشد بدیهی است دانشجویان جدیدالورود برای دریافت غذا بایستی ژتون تهیه نمایند .بنابراین دانشجویان گرامی پس از رزرو غذا از طریق سامانه ی مذکور به اپراتور مراجعه کرده ونسبت به دریافت ژتون های غذا اقدام نمایند.

۲-      برای رزرو غذای هرهفته بایستی از یک هفته قبل اقدام به رزرو غذا نمایید ، در غیر این صورت در هفته ی جاری برای همان هفته هیچ غذایی رزرو نمی گردد.

۳-      دانشجویان ساکن در خوابگاه  (خارج از پردیس دانشگاه)بایستی شام  خود را در خوابگاه مورد نظر انتخاب نمایند.

۴-      همایش دانشجویان جدیودالورود در تاریخ های ۸ و ۹ مهر ماه برگزار می گردد لازم است دانشجویان گرامی برای تاریخ های یاد شده نسبت به رزرو غذا از طریق سامانه وبه طور معمول اقدام نمایند.

۵-      دانشجویان گرامی لازم است پس از دریافت کارت دانشجویی بلافاصله به واحد اتوماسیون تغذیه مراجعه کرده ،نسبت به فعال کردن کارت خود اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید