نحوه رزرو غذا برای هفته اول و دوم دانشگاه

 

pic-reserve

 

 

 

 

  • مرحله پنجم: مراجعه به اپراتور اتوماسیون تغذیه جهت دریافت ژتون (صرفا تا زمانی که کارت دانشجویی خود را دریافت نمایید)

 

  • مرحله ششم: دریافت غذا از غذاخوری با ارائه ژتون.

 

نکات قابل توجه

 reserve end
100% Complete
تذکر مهم : دانشجویان جدیدالورود تا زمانی که کارت دانشجویی نگرفته اند بایستی ناهار وشام خود را صرفــــــا” نوع یک انتخاب نمایند.
100% Complete

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

 اداره تغذیه