بسمه تعالی

در پی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری و مشخص شدن اعضای منتخب، جلسه تودیع اعضای سابق و معارفه اعضای جدید این شورا برگزار شد.
در این جلسه معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی طی سخنانی ضمن تقدیر از اعضای سابق شورا، برای اعضای جدید آرزوی توفیق نموده و داشتن نیت خوب برای ارایه خدمت به دانشجویان را یکی از مولفه های ضروی خدمت دانسته و اظهار امیدواری نمودند با تعامل خوبی که بدنه اجرایی حوزه دانشجویی با اعضای جدید شورا خواهند داشت، مسایل صنفی دانشجویان بطور شایسته ای پیگیری و محقق شود و این دوره کاری، تجربه ای برای ورود به صحنه فعالیت جمعی برای اعضا باشد که ضمن رعایت انصاف و تعامل در خدمت به جامعه دانشجویی موفق باشند.
لازم به ذکر است انتخابات شورای صنفی دانشجویی در دو مرحله در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری برگزارشد که در نتیجه ۹ نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل با کسب حداکثر آرا انتخابات شدند.