رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح جزئیات اخذ پروژه کسری خدمت برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد را اعلام کرد.

سردار موسی کمالی در خصوص لزوم استفاده از مهارت‌های جوانان در طول خدمت سربازی گفت: این شائبه همیشه بین مردم وجود داشته و دارد که چرا از استعداد جوانان در حین خدمت استفاده نمی‌شود، اما برنامه ستادکل نیروهای مسلح برای استفاده از مهارت و استعدادهای جوانان در حین خدمت، با راه‌اندازی سامانه «سرباز ماهر» رو به پیشرفت است؛ در این سامانه مهارت جوانان ثبت می‌شود؛ لذا باتوجه به استعداد جوان و نیاز نیروهای مسلح، سربازان در نهادهای مختلف توزیع می‌شوند؛ مهمترین ویژگی این سامانه اشتغال‌زایی برای جوانان بعد از اتمام دوران سربازی است.

وی در خصوص اینکه دانشجویان کارشناسی‌ارشد تا چه زمانی می‌توانند برای اخذ پروژه کسری خدمت استفاده کنند، اظهار کرد: دانشجویان کارشناسی‌ارشد می‌توانند برای کسری خدمت، پروژه‌های مختلفی را دریافت کنند، اما این اقدام زمان محدودی دارد به‌طوری که دانشجویان تا دو ماه مانده به پایان ترم، وقت دارند پروژه اخذ کنند و تا چهار ماه قبل از اعزام باید پروژه خود را تحویل دهند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ستادکل نیروهای مسلح همواره برای دانشجویان تسهیلات ویژه‌ای را برای کسری خدمت درنظر گرفته و رویکرد ستادکل استفاده از مهارت‌های جوانان و دانشجویان حین خدمت سربازی است.