۱۳۹۷/۰۹/۰۵

قابل توجه دانشجویان خوابگاه های دولتی نوع یک

 به اطلاع می رساند دانشجویانی که تا کنون موفق به پرداخت اجاره بهای خوابگاه خود نشده اند ، هرچه سریع تر نسبت به پرداخت آن در نیم سال جاری ازطریق  سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس http://bp.swf.ir  اقدام نمایند

در صورت عدم پرداخت تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ اجاره بهای خوابگاه به صورت  نقدی بدون تخفیف محاسبه و دریافت می گردد   .           

                          

 

                                             ” امور خوابگاه ها “