بسمه تعالی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه خبر داد:

در جلسه ای با حضور رییس و معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار، طرح برگزاری دوره های مهارت آموزی در خوابگاه های دانشجویی بررسی شد. در این جلسه که به میزبانی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ در محل دفتر این معاونت برگزار شد؛ زمینه های همکاری مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری دوره ها و کارگاه های کاربردی آموزش مهارت های شغلی در خوابگاه های دانشجویی بررسی و ضمن تبادل نظر در خصوص کیفیت برگزاری این دوره ها توافق شد:

  • عنوان دوره هایی که قابلیت برگزاری در خوابگاه های دانشجویی را دارد، توسط سازمان فنی و حرفه ای اعلام تا پس از انجام بررسی های کارشناسی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، زمینه برگزاری دوره های مورد نظر در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ فراهم گردد.
  • فضاهای مناسب کارگاهی در خوابگاه های دانشجویی شناسایی و حتی الامکان تجهیز شود.
  • زمینه بازدید دانشجویان از سازمان فنی و حرفه ای و کارگاه ها و امکانات این سازمان فراهم گردد.