🎯 پایان اولین دوره لیگ دارت دانشگاه حکیم سبزواری

در راستای توسعه ورزش همگانی دارت مطابق بخشنامه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری برای اولین بار در سطح دانشگاه های کشور ،مسابقات دارت را به صورت دوره ای(لیگ) برگزار کرد.در این مسابقات که از تاریخ ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا تاریخ ۱۲ دی ماه به طول انجامید، ۳۹ نفر شرکت کردند که در نهایت به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

☑️ نفر اول:سید علی ذوالجلالی
نفر دوم:مهدی عباسی
نفرات سوم مشترک:امیر سعیدی ، اسماعیل قره خانی