گروه تسنیم: نفیسه فضایی راد،فاطمه عاطفی،فائزه منظری آش لخشک

گروه آشپزباشی :فاطمه یوسف آبادی،نرگس زراعتی،کوثر اکبری کلم پلو

گروه تعاملش: مرتضی ملایی،محمد رضا گوهری،اسماعیل قره خانی،محمد دهنوی کیک سیب و دارچین

گروه کدبانو: ریحانع رسولیان،مهدیه تقی پور،عاطفه تاج آبادی کشک بادمجان