۹۸/۰۱/۲۴

    بسمه تعالی       

                  (لینک فرم ثبت نام در انتهای همین اطلاعیه آمده است)

به مناسبت هفته سراهاي دانشجويي و به منظور انتخاب اتاق نمونه سرای دانشجويي ، دو برگ فرم خود ارزيابي در پورتال معاونت دانشجويي در انتهای همین اطلاعیه قرار داده شده كه لازم است يك نفر از دانشجويان هر اتاق به عنوان نماينده ، اقدام به تكميل فرم مزبور نمايد . بديهي است پس از امتيازبندي و بر اساس نظر كميته ناظرين ، به بهترين اتاق ، جوايزي به رسم يادبود اهدا خواهد شد .

دانشجويان مي توانند از تاريخ ۲۴/۰۱/ ۹۸ لغایت ۹۸/۰۱/۳۰ به آدرس فوق مراجعه و نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند .

ضمنا اسامي دانشجويان منتخب ، درسايت دبيرخانه برگزاري هفته سراهای دانشجويي ( سازمان امور دانشجويان ) نيز قرار خواهد گرفت. 

لینک فرم ثبت نام (کلیک نمایید)

                                                  امورسراهای دانشجویی