اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

پیرو اطلاع رسانی های قبلی از طریق سایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان، روز شنبه از ساعت ۱۷-۹ به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

از دانشجویان محترم تقاضا می شود با مشارکت حداکثری خود، رونق بخش انتخابات این تشکل صنفی – دانشجویی باشند.

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا

ردیف شماره دانشجویی نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
۱ ۹۶۱۲۵۱۹۹۰۲ محمد رضا احمدی جغرافیا
۲ ۹۵۱۲۲۷۱۳۹۶ محمد استارمی حقوق
۳ ۹۶۱۲۸۲۲۴۲۲ علی اسلام نژاد زیست شناسی
۴ ۹۵۱۲۷۰۲۲۸۳ فاطمه اکبرپور علوم تربیتی
۵ ۹۶۱۲۷۰۷۱۰۶ عماد پنجاهی روانشناسی
۶ ۹۷۱۲۶۵۰۶۳۲ یگانه تقی پور زبان و ادبیات فرانسه
۷ ۹۶۱۲۲۲۲۳۱۹ سجاد حسین زاده بحرینی فقه و مبانی حقوق
۸ ۹۶۱۲۷۰۷۱۶۲ زهرا سادات حسینی روانشناسی
۹ ۹۶۱۲۸۰۲۱۱۷ سید محمد حسن حسینی باغخیراتی مهندسی مکانیک
۱۰ ۹۷۱۲۳۱۹۸۹۲ امیرحسین رحیمی مهندسی برق
۱۱ ۹۶۱۲۲۷۱۳۰۵ علی رضایی حقوق
۱۲ ۹۷۱۲۴۰۹۸۰۶ حسن سلیمانی مهندسی مواد ومتالورژی
۱۳ ۹۵۲۲۷۰۲۰۹۷ فاطمه غنمی علوم تربیتی
۱۴ ۹۶۱۲۴۲۱۱۹۰ مهری قدیمی زبان و ادبیات عرب
۱۵ ۹۷۱۲۹۲۲۴۳۹ نرگس کلانتری شیمی کاربردی
۱۶ ۹۶۱۲۲۳۱۳۱۰ رامین کلمیشی علوم قران حدیث
۱۷ ۹۶۱۲۴۰۹۰۱۶ امیر محمد کیوان  مهندسی مواد و متالوژی
۱۸ ۹۷۱۲۸۰۲۱۳۸ علی محمدی مهندسی مکانیک
۱۹ ۹۵۱۲۲۱۸۴۷۳ محمد مختاری فلسفه
۲۰ ۹۵۱۲۲۲۲۳۶۶ افسانه موسي آبادي فقه و مباني حقوق اسلامي
۲۱ ۹۷۱۳۵۲۴۰۲۹ زینب نوری جغرافیا

کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان