قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی سراهای دانشجویی    ۹۸/۰۲/۲۵

اطلاعیه شماره ۱

بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ دانشجویان دکترا ، ارشد و کارشناسی دوره روزانه ( دختر و پسر ) متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ می توانند طبق جدول زمان بندی مشروحه ذیل به پورتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به ثبت درخواست سکونت اقدام نمایند .

                نوع اقدام           زمان اقدام       اقدام کننده
ثبت درخواست سکونت در سرای دانشجویی   از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۶ لغایت ۹۸/۰۳/۰۳ دانشجو
تایید ثبت سکونت در سرای دانشجویی   از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۴  لغایت ۹۸/۰۳/۰۷ امور سراهای دانشجویی
تکمیل فرم الکترونیکی امتیاز بندی   از تاریخ ۹۸/۰۳/۰۸  لغایت ۹۸/۰۳/۱۷ دانشجویان تایید شده

تذکر : فرم امتیازبندی برای دانشجویانی که اجاره بهای ترم جاری و ترمهای ماقبل خوابگاه خود را پرداخت ننموده اند ، فعال نمی گردد.

نکات قابل توجه:

۱- فرم الزاماً توسط خود دانشجو تکمیل گردد.

۲-کلیه مدارک مربوط به فرم امتیازبندی (کمیته، بهزیستی، شاهد و ایثارگری و…) باید حتماً در سامانه بارگذاری گردد. هیچ گونه مدرکی توسط امور خوابگاه ها به صورت دستی دریافت نمی گردد.

در ضمن اسامی دانشجویان واجد شرایط سراهای دولتی( نوع یک و دو) و شیوه و شرایط تعیین اتاق دانشجویانی که در خواست سکونت آنان تأیید شده باشد، متعاقباً از طریق سایت معاونت دانشجویی به آدرس www.hsh.ac.ir/md  اطلاع رسانی خواهد شد.