قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ مشکل فرآیند ثبت درخواست اولیه دانشجویان برطرف شد،لذا دانشجویان متقاضی  خوابگاه، از طریق پورتال خود نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.