بسمه تعالی

                                                               تاریخ:۱۳۹۸/۰۳/۱۹

با تشکر از مشارکت دانشجویان محترم در فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان، به آگاهی می رساند:حسب تایید شورای نظارت موسسه،  اسامی نهایی اعضای هجدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی به شرح زیر اعلام می گردد:

بدیهی است آغاز فعالیت اعضای منتخب پس از صدور ابلاغ توسط مرجع ذیصلاح رسمیت خواهد داشت.

اسامی منتخبین بر حسب آرا

کمیته اجرایی هجدهمین دوره انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان