بسمه تعالی

جلسه تودیع اعضای سابق شورای صنفی دانشجویان و معارفه اعضای جدید این شورا در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۹برگزار شد.

در این  جلسه معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان را تشکلی مهم و تاثیر گذار در جهت پیگیری خواسته های قانونی دانشجویان در زمینه امور صنفی – رفاهی دانسته و ضمن تاکید بر ضرورت تعامل این شورا با بدنه مدیریتی دانشگاه بویژه معاونت دانشجویی، اظهار امیدواری نمودند، سال تحصیلی ۹۹-۹۸ سال همدلی و همکاری دو جانبه فی مابین شورای صنفی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، باشد.
پس از سخنان خانم دکتر صادقی فر، هر یک از اعضای سابق و فعلی شورای صنفی دانشجویان نظرات و دیدگاه های خود را در رابطه با ماموریت ها و وظایف شورا بیان کردند. در ادامه از اعضای سابق با اعطای لوح تقدیر بعمل آمد و اعضای جدید به شرح اسامی ذیل جهت عضویت در شورای مزبور معارفه شدند: