قابل توجه متقاضیان خوابگاه داری
فرم ثبت نام در انتهای همین اطلاعیه آمده است

به اطلاع می رساند کسانی که متمایل به راه اندازی خوابگاه های غیردولتی در سطح شهرستان سبزوار می باشند ، تا تاریخ ۹۷/۰۵/۳۰ مهلت دارند با مراجعه به سایت دانشگاه حکیم سبزواری و یا سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس hsu.ac.ir/md ثبت نام نمایند .

متقاضیان جهت تکمیل پرونده از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ لغایت ۹۸/۰۶/۱۰ به معاونت دانشجویی واقع در توحیدشهر ، پردیس دانشگاه مراجعه نمایند .

دریافت اساس نامه

فرم ثبت نام الکترونیکی