اطلاعیه شماره 4 زمان و نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

اطلاعيه شماره 4

 قابل توجه دانشجويان محترم  به اطلاع مي رساند:انتخابات پانزدهمین دوره شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان ازساعت 8 لغايت 17 روز یکشنبه مورخ 95/10/19 به صورت الكترونيكي برگزار مي گردد.   مراحل راي گيري الكترونيكي:  
  • مراجعه به پورتال دانشجويي (هريك ازدانشجويان به پورتال اختصاصي خود مراجعه نمايند.)
  • انتخاب منوي”خدمات”
  • ورود به گزينه “راي گيري شورای صنفی”
  • انتخاب نامزدهاي موردنظر (حداكثر 10نفر).
  • ثبت (تاييد نهايي).
  كميته اجرايي انتخابات شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان