اطلاعیه مهم صندوق رفاه

بسمه تعالی

تاریخ : 96/8/13

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

با توجه به الزام صندوق رفاه دانشجویان مبنی براینکه شرط دریافت کلیه تسهیلات رفاهی ارائه سند تعهد محضری برای کلیه ورودی ها می باشد ، لذا کلیه دانشجویان ( به ویژه ورودی 96 ) که جهت دریافت وام از طریق پرتال صندوق رفاه دانشجویان اقدام نموده و سند تعهد محضری ارائه نکرده اند تا تاریخ 96/8/20 مهلت دارند نسبت به تحویل اصل سند مذکور به اداره رفاه دانشجویان اقدام نمایند در صورت عدم ارائه مدرک ذکر شده وام درخواستی از طرف صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نخواهد شد 

 اداره رفاه و خدمات دانشجویان