آر اس اس    
یکشنبه 1 مهر 1397

قابل توجه دانشجویان محترم تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی)

بازدید:956


                                                                                                                                                                             تاریخ: 1396/11/30

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان محترم تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی)

از دانشجویان ذینفع تقاضا می شود، یک برگ گواهی مددجویی از نهادهای مزبور را جهت تکمیل پرونده به اداره خدمات و رفاه دانشجویان تحویل نمایند.

اداره خدمات رفاه  دانشجویاننوشته شده در: