آر اس اس    
جمعه 31 فروردین 1397

گزارش پرداخت وافزایش حق الزحمه کاردانشجویی

بازدید:162


 

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی

باسلام وتبریک فرارسیدن سال جدید

    این معاونت جهت مطالبه حقوق دانشجویان درتاریخ96/9/18 طی نامه شماره 41831  اقدام به پیگیری جهت اخذ مجوز افزایش حق الزحمه کاردانشجویی نمود ودرتاریخ 96/10/24 مجددا طی نامه شماره 47999 پیگیری مجدد گردید ولی ازآنجاکه این مسئله به دلیل بارمالی علاوه برتصویب هیأت امنا نیاز به مصوبه هیأت رئیسه وتأمین اعتبارمالی مربوطه داشت ،زمان بربودکه خوشبختانه اخذ مجوز صورت گرفت. حق الزحمه کاردانشجویی دانشجویان گرامی قبل ازپایان سال جاری به حساب آنان واریزشده ومبالغ مابه التفاوت براساس مصوبه جدید دراولین فرصت پس ازتعطیلات وتأمین اعتبار به حساب دانشجویان ذینفع واریزخواهدشد.

باآرزوی سالی پرخیروبرکت

معاونت فرهنگی،اجتماعی ودانشجویینوشته شده در: