بسمه تعالی

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و با عنایت به برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۳/۲۳، مواردی را به شرح ذیل یادآور می شود.

۱-با عنایت به اینکه انتخابات شوای صنفی دانشجویان به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال اختصاصی دانشجویان انجام می شود.توصیه می شود در صورتیکه رمز اولیه خود در زمان ثبت نام  را تا کنون تغییر نداده اید؛ نسبت به تغییر رمز ورود در پرتال دانشجویی مربوط اقدام نمایید.

۲-دانشجویان محترمی که قصد شرکت در دور دوم انتخابات و ثبت رای خود در سامانه مربوط را دارند؛ از ارایه رمز پرتال دانشجویی و نیز اطلاعات هویتی و شناسنامه ای خود به دیگران، جدا خودداری نمایند.

۳- داوطلبان محترم  و حامیان آنها مجاز به تبلیغ خود یا داوطلب مورد حمایت خود در وز رای گیری نمی باشند و هر گونه اقدام شائبه بر انگیز جهت تاثیر غیر متعارف بر رای و نظر رای دهندگان در روز رای گیری ممنوع است.

۴- رای گیری از ساعت ۹ لغایت ۱۷ روز مورد نظر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

شورای نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان