قابل توجه متقاضیان خوابگاه داری  جهت خوابگاه های غیر دولتی

به اطلاع می رساند کسانی که متمایل به راه اندازی خوابگاه های غیردولتی در سطح شهرستان سبزوار می باشند ، مهلت دارند تا تاریخ ۹۷/۰۶/۲۲ به دانشگاه حکیم سبزواری بخش معاونت دانشجویی ، امورخوابگاه ها مراجعه و ثبت درخواست نمایند .

همچنین جهت آشنایی با آیین نامه خوابگاه های غیر دولتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

اساس نامه خوابگاه های غیردولتی سال ۹۴