آر اس اس    
پنج شنبه 26 مهر 1397

واریز حق الزحمه کاردانشجویی نیمسال دوم97-96

بازدید:381


قابل توجه دانشجویان گرامی 

 ضمن آرزوی قبولی عزاداری شماعزیزان؛ پیرو اعلام قبلی وپیگیری صورت گرفته برای تامین اعتبار با مساعدت ریاست محترم دانشگاه ومعاونت اداری مالی،مبالغ حق الزحمه کاردانشجویی نیمسال دوم 97-96 به حساب دانشجویان ذینفع واریزگردید.

موفق باشید.التماس دعا

مدیریت امور دانشجویی

 نوشته شده در: