منابع درسی پیشنهاد شده


موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشد  می آید با ** مشخص شده است.


الکترومغناطیس ** :

-الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *

-الکترومغناطیس – ویلیام هیت

-الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی

-الکترومغناطیس – دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

-معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *

-معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما

-معادلات دیفرانسیل – سیمونز

-معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

-ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) – کرویت سیگ *

-ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی

-مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

-میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *

-الکترونیک – نشلسکی

-مدارهای الکترونیک – گری میر

-تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی

-الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی

-الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

-نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار

-تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *

-مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی

-مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش

-مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

-سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *

-کنترل خطی – دورف

-کنترل خطی – بنجامین کو

-کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق

-سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

-ماشین های الکتریکی – پ س سن  *

-ماشین های الکتریکی – چاپمن

-ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی

-ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد

-ماشین های الکتریکی – بیمباهارا

-ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

-آمار و احتمال – شلدون راس

-آمار و احتمال – والدپول

-آمار و احتمال – دریک

-نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون

-آمار و احتمال (2 جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)

-تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

-سیگنال ها و سیستم ها – اپنهایم  *

-سری شومزDSP

اندازه گیری الکتریکی :

-اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

محاسبات عددی :

-محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش

– محاسبات عددی – دکتر دهمرده *

ریاضیات عمومی** :

-حساب دیفرانسیل و انتگرال – توماس

-حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *

-حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد

– حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز

-ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج 1

-ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

-زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *

-زبان برای دانشجویان مهندسی برق –  حقانی *

مدار منطقی** :

-طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

-معماری کامپیوتر – موریس مانو *

-معماری کامپیوتر ( ارشد) – یوسفی

میکرو پروسسور:

-میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی *

– میکروکنترلر 8051 – مکنزی

-Z80

-میکروکنترلر 8051 – مزیدی *

پردازش تصویر:

-پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

-برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی *

-برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی

-برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی1 (مکانیک) :

-فیزیک ج 1 – هالیدی *

-مکانیک تحلیلی – سایمون

-مکانیک تحلیلی – فولز

فیزیک عمومی 2 (فیزیک الکتریسیته) :

-فیزیک جلد 3 – هالیدی *

-الکترومغناطیس – ریتس

-الکترومغناطیس – آلونسو و فین

-مبانی نظری الکترومغناطیس –  میلفورد

هوش مصنوعی:

-هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی

-هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

بررسی سیستم های قدرت **:

-بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *

-بررسی سیستم های فدرت – گلاور

-بررسی سیستم های فدرت – الگرد

-بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی