راهنمای رزرو


پذیرش در مهمانسرای دانشگاه به سه روش زیر میسر است:


الف – روش پرداخت و پذیرش حضوری

در این روش متقاضی با حضور در محل پذیرش مهمانسرا و پر کردن فرمهای مربوط، در صورت خالی بودن اتاق و تایید اسکان و پرداخت وجه و کارت شناسایی، طبق مقررات اسکان می یابد.

 

ب- روش پرداخت و پذیرش غیر حضوری

در این روش متقاضی با پرکردن فرم پذیرش و ارسال آن  از طریق دورنگار به شماره  تلفکس 44012700-051 یا 44410808-051 اسکان می یابد که در این صورت تایید یا رد درخواست حداکثر تا 24 ساعت بعد به اطلاع متقاضی خواهد رسید و در صورت موافقت، متقاضی باید جهت رزرو اتاق وجه اسکان را به حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و فیش آن را به شماره تلفن  44012700-051 فاکس نماید و در هنگام حضور با ارئه کارت شناسایی اسکان یابد.

 

تبصره:در صورت اعلام انصراف از اسکان تا 3 روز قبل 80 درصد و تا 24 ساعت قبل 50 درصد از وجه پرداختی قابل برگشت است.

 

 

1-  حساب در آمد اختصاصی دانشگاه 2177451700003

بانک ملی کد 8831 سبزوار

شماره شبا 430170000002177451700003 IR

 

 


ج- روش پرداخت و پذیرش اینترنتی

**در حال ساخت**