پیام تبریک مجمع اعضا هیئت علمی به دکتر حداد نیا

 

 

به نام خدا

جناب آقای دکتر حدادنیا                       سرپرست محترم دانشگاه حکیم سبزواری

انتصاب شایسته جنابعالی را به سرپرستی دانشگاه تبریک عرض کرده و امیدواریم با توجه به تجربه ارزنده جنابعالی در مسئولیت های گوناگون  و آشنایی با ساختار و نیروی انسانی دانشگاه در مسئولیت جدید موفق وموید باشید.

مجمع صنفی  به عنوان یک نهاد مدنی بر آمده از متن اعضای هیئت علمی این دانشکاه  آمادگی خود را  جهت  تعا مل سازنده با مدیریت جدید دانشگاه اعلام می دارد و  امیدوار است  بتواند  به عنوان یک پل ارتباطی بین بدنه اعضای هیئت علمی و مدیر یت دانشگاه ضمن انتقال خواسته های  به حق و قانونی اعضا و همکاری لازم جهت برآورده شدن آنها نقش سازنده ای در پیشرفت و اعتلای دانشگاه داشته باشد.

مجمع امیدوار است با توجه به تشکیل دولت جدید و انتظار ایجاد شده در اعضا هیئت علمی در جهت مشارکت بیشتر در انتخاب مدیران دانشگاه؛ جنابعالی در جهت انتخاباتی شدن روسای دانشکدها و استقلال بیشتر دانشکدها و گروهای آموزشی گام بردارید.

                   با تشکرو احترام                مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوارینوشته شده در: