صورت‌جلسه‌ی مجمع صنفی اعضای هیات علمی تاریخ سه شنبه 25/9/1393

در ابتدای جلسه آقای دکتر خواجه ایم گزارشی از نتیجه‌ی مکاتبات با ریاست محترم دانشگاه در خصوص اسکان اساتید غیرمقیم سبزوار و اجرایی شدن تبصره‌ی یک از ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای هیات علمی وزارت ارائه شد. بر اساس این گزارش، ریاست محترم دانشگاه در پاسخ به این نامه، ضمن موافقت با کلیات پیشنهادات ارائه شده، خواستار گفتگو برای اجرایی کردن این موارد شده اند.

در ادامه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی خدمت موظف (آیین‌نامه‌ی ترفیع) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مجمع نقطه نظرات پیشنهادی انتقادی خود را در قالب نامه‌ای مستقل به ریاست محترم دانشگاه ارسال کند.نوشته شده در: