قدردانی و سپاسگزاری از ریاست محترم دانشگاه و تبریک1393/12/24

قدردانی و سپاسگزاری از ریاست محترم دانشگاه و تبریک فرا رسیدن عید نوروز

 

مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه همواره بر این باور بوده که نگاه و نظارت به عملکرد مسوولین دانشگاه و پاسداری از حقوق اعضای هیات علمی و پیگیری مطالبات آنان بایستی از منظر انصاف و بر مبنای حق و حقیقت و گفتگو و تعامل باشد. اسباب تحقق این مشی و بینش، حساسیت به کاستیها و انتقال آن به مسوولین و در عین حال اذعان، تقدیر، تحسین، قدردانی و قدرشناسی از اقدامات مثبت مجموعه مدیریت دانشگاه میباشد. خوشبختانه، علیرغم برخی کاستیها، آنچه از ابتدای دوره ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حدادنیا، شاهد بوده ایم، نگرشی تکریم مدارانه، تحول خواه و پیشرفت طلب نسبت به  دانشگاه و مجموعه اعضای هیات علمی و کارکنان بوده است. آنچه بیش از پیش در نوع مدیریت ایشان بدیع و نو مینماید،  پیگیریهای سختکوشانه و مدبرانه در جهت جذب و ارتقای بودجه دانشگاه میباشد که تحول چشمگیری را از ابتدا تا این لحظه  رقم زده است. چندی پیش شاهد بودیم که ایشان در پایبندی به آنچه خود “مدیریت پاسخگو” تعبیر میکنند، به همراه هیات  رییسه ی محترم در نشست عمومی مجمع صنفی حضور یافته و به پرسشها و دغدغه های اعضای محترم هیات علمی پاسخ گفتند  که ما از ایشان و هیات رییسه محترم از این بابت متشکر و سپاسگزاریم. به طور خاص، مایلیم به نمایندگی از اعضای هیات علمی  دانشگاه، ابتکارِ همراه با توجه و عنایت ایشان را در اختصاص عیدانه – شامل اقلام کالایی و شارژ کارت پارسیان – ارج نهیم و از خداوند متعال، فزونی توفیقات ایشان را در هدایت دانشگاه در جهت تعالی و پیشرفت آرزو کنیم. فرصت را مغتنم شمرده، پیشاپیش فرارسیدن بهار طبیعت و عید سعید نوروز را به ریاست محترم دانشگاه و اعضای معزز هیات  علمی و کارکنان محترم تبریک و تنهیت میگوییم و برای ایشان سعادت، سربلندی و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

 

شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزوارینوشته شده در: