درخواست مجمع صنفی هیأت رئیسه دانشگاه

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر تسنیمی

مدیر محترم دفتر ریاست دانشگاه

 

با سلام

احتراما با توجه به برگزاری چهارمین جلسه مجمع صنفی اساتید در تاریخ 1396/12/20 و پنجمین جلسه در تاریخ 1397/2/4 و تصویب موارد ذیل با موافقت تمامی اعضاء، خواهشمند است موارد یاد شده جهت تصمیم گیری در جهت هیأت رئیسه محترم دانشگاه مطرح گردد.

 1. اختصاص اتاق به مجمع صنفی اساتید در سازمان مرکزی و نصب صندوق جهت ارتباط مستمر با اساتید
 2. کاهش هزینه اقامت در دفتر دانشگاه در تهران 200000 ریال به ازای هر شب اقامت اعضای هیأت علمی
 3. اصلاح جزئیات و روند فرم ها برای دریافت حق مسکن، غذا و مهد کودک با توجه به موارد زیر:
  • تغییر تاریخ و طول مدت حق مسکن با توجه به موضوع ماده 93 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از 3 سال به 5 سال
  • حذف مواردی نظیر امتیاز فعالیت های پژوهشی و آموزشی برای پرداخت حق مسکن و مهد کودک، قید اسکان در محل و به طور کلی خذف موارد غیر مرتبط
  • اصلاح نرخ حق غذای گرم مطابق نرخ جدید
 4. اصلاح روند تکمیل فرم های لازم برای تبدیل وضع همانند سیستم ترفیع دانشگاه
 5. پرداخت حق غذای گرم 6 ماهه دوم سال 96 به ازای 4 روز در هفته
 6. شفاف سازی پرداخت های مالی دانشگاه به اعضاء هیأت علمی به تفکیک پرداخت حق الزحمه پایان نامه ها، حق التدریس، داوری، نماینده تحصیلات تکمیلی و به طور کلی به گونه ای که میزان مطالبات و دریافتی های اعضاء هیأت علمی مشخص باشد.

 

با تشکر فراوان

حمیدرضا اویسی

دبیر شواری صنفی اعضای هیأت علمینوشته شده در: