پیام تبریک به آقای دکتر معین فرد

انتخاب مجدد جناب آقای دکتر معین فر در انتخابات روز پنجنشنبه و به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی شوراهای صنفی استادان دانشگاه را به ایشان و همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم. 🌺🌺🌺


نوشته شده در: