جلسه اعضای مجمع صنفی دانشگاه حکیم سبزواری با ریاست محترم بانک تجارت شعبه دانشگاه در تاریخ سوم آبان ماه۱۴۰۰ ساعت 12 به صورت حضوری تشکیل گردید

در ابتدای جلسه اعضای مجمع صنفی از آقای یزدانی درخواست نمودند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در جامعه تسهیلات ویژه‌ای برای اعضای هیات علمی و خانواده حکیم در نظر بگیرند و اعطای اینگونه تسهیلات را افزایش دهند

–  در ادامه جناب یزدانی توضیح دادند که این تعداد تسهیلاتی که اکنون لحاظ گردیده به میزان ۹۵ تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی و ۱۰۰ میلیون تومانی است و ادامه قول دادند که تعداد تسهیلات بیشتر از این سقف برای همکاران لحاظ گردد و همچنین مقرر گردید که تا پایان سال استفاده شود و از طرفی دیگر ایشان تاکید کردند که در صورتی که حساب ها متمرکز باشد تعداد تسهیلات و سقف تسهیلات قطعاً افزایش خواهد داشت. فعلا قرار بر آن شد که این تسهیلات در سال آتی نیز تداوم داشته باشد اما افزایش تعداد و سقف آن نیازمند همراهی بیشتر همکاران است.

* همکاران گرامی طی جلسه ای که به همت مجمع صنفی با معاونت مجترم اداری و مالی صورت گرفت تاکید بر آن شد که این گونه تسهیلات در گذشته واگذار گردیده اما متاسفانه اعضای هیات علمی از آن برخوردار نشدند و غالب آن تمامی توسط کارمندان دریافت گردیده و لذا در مورد تسهیلات حاضر ۹۵ تسهیلات به اعضای هیات علمی و حدود ۵۰ تسهیلات به کارمندان برای رعایت انصاف واگذار گردیده که قطعاً این مورد به سبب پیگیری های صورت گرفته توسط اعضای مجمع و همراهی حوزه اداری –مالی دانشگاه بوده است.

-ایشان توضیح دادند که متاسفانه بخش قابل توجهی از مبالغ پرداختی حقوق در همان ساعات اولیه پرداخت به شعب دیگر یا بانک‌های دیگر منتقل می‌شود لذا میانگین‌حساب را برای دانشگاه بسیار کاهش می دهد اما با این حال ایشان تمام همکاری را تاکنون داشته اند و در مورد تسهیلات حاضر چندین برابر سقف مجاز برای همکاران تسهیلات در نظر گرفته شده است.

– ایشان در ادامه بر استفاده از حساب کاردان تاکید نمودند که این حساب به صورت موازی در کنار حساب جاری همکاران می‌تواند به صورت تلفنی مبالغی به داخل آن حساب منتقل گردد و سود روزشمار دریافت کنند که سود روز شمار ۲۰% و تا حدود ۲۴ درصد متغیر است و در صورت نیاز ۴۸ ساعت قبل می توانند با تماس تلفنی مبلغ مورد نیاز را به حساب جاری خودشان برگردانند .

– همچنین ایشان در ادامه قول همکاری دادند که همکارانی که مانده حساب بهتری را در بانک داشته باشند در صورتی که میانگین سالانه آنها هر عددی باشد تا ۱۰ برابر آن تسهیلات از مانده حساب خود  دریافت کنند (به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان میانگین سالانه آن باشد تا 200 میلیون تومان)

–  ایشان همچنین قول دادند که همکاران جامعه حکیم در صورت داشتن مانده حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه بتوانند تا ۱۰ برابر میانگین سالانه تسهیلات دریافت کنند.

– در ادامه سوال اعضای مجمع در مورد ضمانت تسهیلات بانکی سوال گردید که آقای یزدانی پاسخ دادند که بانک هیچ‌گونه مشکلی بابت ضمانت همکاران ندارد و تنها نامه‌ای که توسط دانشگاه مانند گذشته ارسال می گردید برای بانک کفایت می کند اما در روند حاضر نامه‌ای از دانشگاه ارسال میگردد که حاوی نام ضامن می باشد که این پروسه هم خوشبختانه تسهیل گردیده و ضامن نیازی به فرایندهای پیچیده ضمانت در شعبه ندارد و تنها نام همکار ضامن مندرج در نامه کافیست.

* لازم به ذکر است که اداری مالی دانشگاه این ضمانت را جزء سقف ضمانت همکاران محاسبه نمیکند.

جلسه در ساعت 13 پایان یافت