مسابقه کتابخوانی 40 دستاورد”تلخ کامی ممنوع” در روز یکشنبه برای اقایان و در روز دوشنبه برای خواهران برگزار گردید.

این مسابقه با هدف آشنایی دانشجویان با دستاورد های انقلاب اسلامی در طی این 40 ساله برگزار گردید.