اطلاعات تماس

رئیس ارتباط با صنعت و جامعه پردیس

دکتر حمیدرضا عزت پور

دکتری مهندسی مواد و متالوژی

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5229

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod