مسئول گروه فناور مهندسی صنایع

دکتر جعفر یزدی مقدم

دکتری مهندسی صنایع

شماره تماس: 44200980-051 داخلی: 5247

پست الکترونیک:@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod