در قالب ارتباط با صنعت، بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پردیس فناوری های نوین صورت می گیرد:

 انعقاد قراداد طرح پژوهشی در زمینه توسعه و تولید کامپوزیت زمینه آلومینیمی

انعقاد قراداد طرح پژوهشی در زمینه توسعه و تولید کامپوزیت زمینه آلومینیمی بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پژوهشگران پردیس فناوری های نوین

قراداد طرح پژوهشی در زمینه توسعه و تولید کا مپوزیت زمینه آلومینیمی با اثر بخشی فوق العاده استحکام تقویت شده با نانوتقویت کننده های کربنی بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پردیس فناوری های نوین منعقد شد.

دکتر حمیدرضا عزت پور، عضو هیات علمی پردیس و مجری این قراداد در گفتگو با روابط عمومی پردیس گفت:
با توجه به اثربخشی بالای درصدهای وزنی کم نانو تقویت کننده های کربنی بر روی افزایش استحکام، کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با آنها، می توانند به عنوان نسل جدید کامپوزیت های با خواص مطلوب مطرح باشند.بایستی اشاره کرد که هزینه دستیابی به چنین خواص بهبود یافته از بزرگترین چالش های موجود است. هدف اصلی این پژوهش توسعه و تولید کامپوزیت زمینه Al7075 تقویت شده با تقویت کننده های کربنی 3 بعدی (هیبریدی GNP+CNT) با اثربخشی بالای استحکام است.

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی مبلغ این قراداد را دویست میلیون ریال عنوان کرد و اظهار کرد دستیابی به اثر بخشی استحکام بالا در کامپوزیت Al7075/GN+CNT با هزینه تولید اندک می تواند توجه صنایع داخلی را به خود جلب کرده و به عنوان جایگزینی مناسب برای کالاهای وارداتی در صنایع حمل و نقل، هوافضا، دفاعی و … مطرح گردد.

تا کنون بخشی عمده ای از فعالیت های آزمایشگاهی این پژوهش شامل تولید نمونه و بررسی های ریزساختاری(توسط میکروسکپ های OP و FESEM، و XRD، Raman و Macrotexture) و خواص مکانیکی (آزمون های سختی، کشش و فشار) به همراه تحلیل نتایج به اتمام رسیده است که در مجموع حدود 55 درصد پیشرفت کل پروژه محقق شده است.