در پژوهش بین دانشگاهی و بین المللی پردیس فناوری های نوین و دانشگاه École de technologie supérieure (ETS)  مونترال کانادا صورت گرفت:

مکانیزم تبلور مجدد دینامیکی و نقش دوقولویی روی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ پایه نیکل مونل 400

پژوهش مشترک دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیأت علمی گروه علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین و محققانی از دانشگاه ETS در مونترال کانادا، منجر به چاپ مقاله ای در مجله معتبر Journal of Materials Science and Engineering A ‘گردید.

دکتر عزت پور در گفتگو با روابط عمومی پردیس درباره این طرح پژوهشی گفت: در این پژوهش تاثیر مکانیزم های ترمیم دینامیکی با توجه به نقش دوقولویی ها روی رفتار تغییر شکل گرم دما بالای سوپرآلیاژ پایه نیکل مونل 400 مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین، در این پژوهش دکتر عزت پور خاطرنشان کرد که خواص مکانیکی قابل توجه این آلیاژ و مقاومت به خوردگی بسیار خوب آن در محیط‎های نمکی و در برابر اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک باعث شده است تا این آلیاژ در صنایع دریایی، شیمایی، ساخت مخازن نفت و مبدل های حرارتی کاربرد فراوانی داشته باشد.
در این زمینه، بررسی رفتار تغییر شکل گرم و تعیین محدوده دمایی مناسب کار گرم این آلیاژ از چالش های تحقیقاتی به شمار می رود که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

ماحصل این پژوهش، پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ذیل در ژورنال معتبر Journal of Materials Science and Engineering A (Q1) با ضریب تاثیر 4.652 که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه مهندسی مواد و متالورژی است، می باشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921509318317234