در قالب همکاری های پژوهش محوردانشگاهی، صورت پذیرفت:

 انعقاد قرارداد یک طرح پژوهشی فی مابین پردیس فناوری های نوین سبزوار و شرکت دانش بنیان فتح نور میهن (فتح اپتیک)، با عنوان: “بهینه سازی الگوریتم تحلیل داده های میکروسکوپ تداخلی نور سفید به منظور اندازه گیری توپوگرافی سطح با دقت 10 نانومتر”

در قالب همکاری های پژوهش محور دانشگاهی، قرارداد یک طرح پژوهشی فی مابین پردیس فناوری های نوین و شرکت دانش بنیان فتح نور میهن (فتح اپتیک)، با عنوان: “بهینه سازی الگوریتم تحلیل داده های میکروسکوپ تداخلی نور سفید به منظور اندازه گیری توپوگرافی سطح با دقت 10 نانومتر” صورت پذیرفت.

این قرارداد به مبلغ 40 میلیون تومان توسط دکتر هادی برزویی ، عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین با شرکت دانش بنیان فتح نور میهن (فتح اپتیک) منعقد گردیده است. این طرح با مشارکت دکتر هادی برزویی به عنوان مجری طرح و با همکاری دکتر احسان اخلاقی از دانشگاه علوم پایه زنجان و دکتر مرتضی جعفری از شرکت فتح نور میهن به صورت مشترک انجام می شود.

دکتر هادی برزویی در گفتگو با روابط عمومی پردیس درباره این طرح پژوهشی گفت: شرکت دانش بنیان فتح نور میهن (فتح اپتیک) در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان مستقر است. این شرکت در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی مانند طیف سنج، میکروسکوپ، عدسی های مرکب و لیزر فعالیت می کند. میکروسکوپ های تداخلی نور سفید قادر هستند که مشخصات سطح را با تغییرات ارتفاع چند ده میکرومتر با دقت نانومتر اندازه گیری کنند. الگوریتم های بازیابی این میکروسکوپ، غالبا بسیار زمان بر هستند و اگر از الگوریتم های سریع استفاده شود، دقت کافی را ندارند. در این پژوهش قصد داریم که دقت و سرعت این الگوریتم ها را بهینه کنیم تا همزمان با افزایش سرعت از افزایش دقت در بازیابی مشخصات سطح نیز بهرمند شویم.

وی همچنین افزود اهمیت طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و ارتباط با صنعتی که بین دانشگاه ها و موسسات مختلف صورت می گیرد در افزایش سطح تعاملات علمی، کارآفرینی و تولید دانش می باشد و می تواند کمک شایانی در زمینه توسعه پژوهشی دانشگاه داشته باشد.