همزمان با هفته پژوهش و با استناد به آیین نامه های شورای پژوهشی، دکتر مرضیه عباسی فیروزجاه با کسب بالاترین امتیاز به عنوان پژوهشگر برتر پردیس فناوریهای نوین شناخته شد.