همزمان با پایان همایش گرانش و ذرات شمال شرق کشور، سبزوار به عنوان دبیرخانه دائمی گرانش و ذرات شمال شرق کشور انتخاب شد.

پنجمین گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور در حالی در پردیس فناوری های نوین به پایان رسید که اساتید فیزیک دانشگاه‌های شمال شرق کشور و استادانی برجسته از دانشگاه ساوت همپتون انگلیس و نیز از مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام ایتالیا (ICTP)  مهمانان ویژه این گردهمایی بودند. این همایش که به صورت مجازی در روزهای 26 و 27 آذر برگزار شد، به بررسی آخرین یافته های علمی درباره گرانش و ذرات از گرایش های علم فیزیک پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پردیس فناوری های نوین دکتر علی اصغر علوی، دبیر کمیته علمی این گردهمایی، ضمن تشکر از حضور موثر و ارزشمند اساتید، دانشمندان، صاحب نظران و دانشجویان و ابراز خرسندی از نحوه برگزاری و سطح علمی مطلوب این برنامه، از انتخاب سبزوار به عنوان دبیرخانه دائمی گرانش و ذرات شمال شرق کشور خبر داد.

دکتر علوی در ادامه افزود: با توجه به اینکه مشارکت سبزوار در این طرح بالا بوده و میزبانی سه دوره از پنج دوره برگزاری این همایش با سبزوار بوده است، به پیشنهاد دبیر کمیته علمی این همایش و استقبال سایر اعضاء و دانشگاه ها، طرح “دبیرخانه دائمی همایش گرانش و ذرات شمال شرق کشور در سبزوار”، به تصویب رسید و این امتیاز برجسته به شهرستان سبزوار تعلق گرفت.

دبیر کمیته علمی همایش گرانش و ذرات شمال شرق کشور برگزاری این همایش و برنامه‌های علمی و پژوهشی از این دست را برای پردیس فناوری های نوین بسیار مثبت ارزیابی کرد.

دکتر علوی در ادامه افزود پژوهش محوری، ارتقاء کمی و کیفی علمی و دستیابی به اهداف آموزشی در این مجموعه، جزو رئوس برنامه ها و چشم اندازهای مسئولین پردیس بوده و دستیابی به این مهم، تلاش کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی پردیس را به صورت همگام و همسو می طلبد. وی اظهار امیدواری کرد برگزاری برنامه هایی با سطح منطقه ای و کشوری توسط پردیس فناوری های نوین باعث رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این مجموعه شده و علاوه بر ارتقای سطح علمی و پژوهشی این مجموعه، منجر به افزایش ارتباطات علمی و پژوهشی این مجموعه با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه و کشور گردد.

دکتر علی اصغر علوی در پایان از اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی که دست اندر کاران برگزاری همایش بودند تقدیر به عمل آورد:

دکتر محمود روشن از دانشگاه فردوسی مشهد – دکتر علی اصغر علوی جانشین رئیس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و دانشیار گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری- مهندس مجتبی ایروانی از پردیس فناوری های نوین

دکتر کاظم بی تقصیر از دانشگاه صنعتی شاهرود – دکتر داوود مهدویان از دانشگاه حکیم سبزواری – کریم آبادی از دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر پور حسن از دانشگاه دامغان