دکتر حمیدرضا عزت پور مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه پردیس فناوری های نوین ، طی مصاحبه با روابط عمومی پردیس، ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه اذعان داشت: تفاهم نامه مورد نظر به منظور هدفمند سازی تحقیقات و فعالیت های دانشگاهی، از طریق اکتساب دانش و فناوری مورد نیاز و با هدف تسهیل گری دستیابی صنعت به نیازهای فناورانه صورت گرفته است. طی این تفاهم نامه، علاوه بر ایجاد فرصت های مطالعاتی ارزشمند برای اساتید، زمینه اتصال دانشگاه به صنعت فراهم گردیده و برای حمایت از نوآوری و ایده پردازی اساتید و دانشجویان، بستر سازی لازم انجام می گیرد.

دکتر عزت پور در ادامه افزود: این قرارداد در قالب ارتباط با صنعت و به صورت تفاهم‌نامه‌ای مابین پردیس فناوری های نوین و صنایع شهید کاوه منعقد شده است که طی این قرار داد، مرکز شهید کاوه به عنوان ناظر و تسهیلگر و ارائه دهنده خدمات مرکز آموزشی و تحقیقاتی صنایع فعالیت می نماید و پردیس فناوری های نوین مسئولیت جهت دهی به فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد تایید طرفین، انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در حوزه فناوری‌های زمینه تخصصی این تفاهم نامه، پیمان سپاری قراردادها به شرکت های فناور و دانش بنیان، ارائه خدمات آزمایشگاهی، همکاری در ساخت نمونه های مهندسی و صنعتی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و تعریف راهبری پروژه های فناورانه و صنعتی را بر عهده دارد.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت پردیس افزود: طی این تفاهم نامه بخش صنعت تعهد می نماید چالش ها و نیازمندی های حوزه های مرتبط با تفاهم نامه دانشگاه را مرتفع نموده و در جهت تجاری سازی نمونه های مهندسی و صنعتی ساخته شده و جذب نیازمندی های بخش های مورد نظر، اولویت قرار دادن حمایت های مرکز مانند حمایت های طرح و ایده، حمایت پژوهش های دانشجویان معرفی شده از سوی صنعت و دانشگاه، کمک به فعالیت و تعهدات صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوری، توسعه بازار و نیازسنجی صنعت غیر دفاعی و…. در راستای تحقق اهداف تحقق تفاهم نامه، تلاش لازم را مبذول نماید.

دکتر عزت پور در پایان این مصاحبه، ضمن تاکید بر اهمیت این تفاهم نامه و افزوده شدن این دانشگاه به لیست دانشگاه ها و موسسات معین صنعت در منطقه شمال شرق کشور، یاد آور شد که با توجه به ماموریت گرایی پردیس فناوری های نوین در حوزه فنی و مهندسی و وجود پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه این دانشگاه، تفاهم نامه هایی از این دست می تواند گامی موثر در راستای تحقق اهداف و چشم انداز پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه محسوب شده و بستری مساعد را برای ارتقاء شاخص های مورد نظر وزارت عتف در این دانشگاه ایجاد نماید.