در پژوهش بین دانشگاهی و بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری- پردیس فناوری های نوین و دانشگاه École de technologie supérieure (ETS) مونترال کانادا صورت گرفت:

 

کاربرد یک روش تغییرشکل شدید نوین و بهبود خواص مکانیکی و بایوخوردگی آلیاژ پایه منیزیمی Mg–Zn–Ca–Mn

پژوهش مشترک دکتر غلامرضا ابراهیمی، دکتر حمیدرضا عزت پور و مهندس مهدی کاویانی از دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمد حجازی از دانشگاه ETS در مونترال کانادا، به چاپ مقاله ای در مجله معتبر Journal of Magnesium and alloys منجر گردید.

دکتر عزت پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه درباره این طرح پژوهشی گفت: در این طرح پژوهشی، رفتار مکانیکی و بایو خوردگی آلیاژ پایه منیزیم Mg-Zn-Ca-Mn بعد از تغییرشکل شدید بررسی شده است. در این پژوهش ارتباط بین عملیات ترمومکانیکال و رفتار بایوخوردگی آلیاژ به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته شده است.

به گفته عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین، در این پژوهش دکتر عزت پور خاطرنشان کرد که بهبود قابل توجه خواص مکانیکی و بایو خوردگی آلیاژهای پایه منیزیم بعد از فرایند ترمومکانیکال جدید معرفی شده در این مطالعه می تواند منجر به توسعه کاربرد این سری از آلیاژها به عنوان بایومتریال گردد.

ماحصل این پژوهش، پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ذیل در ژورنال معتبر Journal of Magnesium and alloys (Q1)  با ضریب تاثیر 7.115 = IF که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه مهندسی مواد و متالورژی است، می باشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213956720302425