براساس اعلام متخصصان دانشگاه استنفورد ، دکتر سید ابراهیم قاسمی عضو هیات علمی  پردیس فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان  قرار گرفت.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر قاسمی عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری که در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته است.

گفتنی است فهرست دانشمندان دو درصد برتر، توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده و اسامی ۱۶۰ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌ است.