سخنرانی دکتر حمیدرضا عزت پور در وبینار بین المللی با موضوع آخرین نوآوری ها در مهندسی مواد