دبیرخانه پایش سند راهبردی دانشگاه (98-94)

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”گزارش عملکرد سال 1395 – بروشور شماره 1″ link=”http://www.hsu.ac.ir/nezarat/files/2017/12/photo_2017-12-17_08-50-23.jpg”]

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”گزارش عملکرد سال 1395 – بروشور شماره 2″ link=”http://www.hsu.ac.ir/nezarat/files/2017/12/photo_2017-12-17_08-50-43.jpg”]

[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”گزارش عملکرد سال 1394 – برنامه راهبردی پنج ساله (1398 – 1394)” link=”http://www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/rahbordi94.pdf”]

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”گزارش عملکرد سال 1394 – بروشور شماره 1″ link=”http://www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/B1.jpg”]

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”گزارش عملکرد سال 1394 – بروشور شماره 2″ link=”http://www.hsu.ac.ir/doc/nezarat/B2.jpg”]

[button style=”btn-primary btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”true” title=”سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری تا افق 1404″ link=”http://www.hsu.ac.ir/doc/map/sanad-final.pdf”]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *