با عنايت به تفاهم نامه منعقده في مابين دانشگاه با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري( سازمان سنجش وآموزش كشور)، كارگاه ارزيابي دروني با هدف آشنا سازي اعضاي هيات علمي با مباني نظري و رويه هاي اجرايي ارزشيابي دروني ، با حضور 45 نفر از مجريان و اعضاي كميته از 11 گروه آموزشي ( زبان وادبيات فارسي – زبان وادبيات عرب – زبان وادبيات انگليسي – علوم تربيتي – فيزيك – زيست شناسي – عمران – مكانيك – مواد – جغرافيا – معماري )   در محل سالن كنفرانس سازمان مركزي، برگزار گرديد.
اين كارگاه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و با سخنراني  معاون محترم آموزشي تحصيلات تكميلي در خصوص اهميت و ضرورت ارزشيابي كيفيت در دانشگاه آغاز و در ادامه آقاي دكتر كيذوري مدير نظارت و ارزيابي به بيان تعاريف و مفاهيم ارزيابي در نظام دانشگاهي و همچنين چگونگي فرآيند ارزيابي دروني در گروه هاي آموزشي پرداختند. در اين كارگاه توضيحاتي نيز در خصوص استفاده از فناوري اطلاعات در جهت رفع مسائل موجود و در عين حال افزايش اثر بخشي و كارآيي فرآيند اجراي ارزيابي دروني از سوي آقاي اردي بهشتي معاون مدير نظارت و ارزيابي به حاضرين ارائه گرديد.
در پايان برنامه زمان بندي اجراي طرح به حاضرين ابلاغ و مقررگرديد مجريان و اعضاي محترم كميته راهبردي در گروه هاي آموزشي برابر تفاهم نامه منعقده نسبت اجراي فرايند و برنامه زمان بندي اقدام نمايند

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC.