درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
پنج شنبه 2 خرداد 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

شبکه تدریس یادگیری


از آنجا كه یکی از مولفه‌های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت فرایند تدریس- یادگیری است و کیفیت این مؤلفه نیز بستگی به کیفیت یاددهی و عملکرد یادگیری دارد؛ لذا لازم است اعضای هیأت علمی خود نیز با اصول یادگیری و مفاهیم مربوط به روان‌شناسی یادگیری و راهبردهای یاددهی- یادگیری آشنا باشند و این امر مستلزم تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در این زمینه است. در همين راستا مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه  به منظور بالندگي اعضاي هيات علمي و دستیابی به هدف های فوق، فعاليتي مستمر را پايه گذاري نموده و مستمراً بروشورهايي را در زمينه تدريس و یادگیری تقديم حضور اعضاي محترم هيات علمي خواهد كرد.

 هدف کلی کارگاه تجربه های یادگیری در آموزش عالی – مدرس دکتر عباس بازرگان

نشانه نمره گذاری

مفاهیم مربوط به یاددهی- یادگیری

راهبردهای موفق اموزشی

چارچوب تدوین طرح درس

بروشور شماره 9 : الگوی تدریس کاوشگری عمومی

بروشور شماره 8 : روش تدریس غیر مستقیم

بروشور شماره 7: شبیه سازها

بروشورشماره 6 : الگوی آموزش مستقیم

بروشور شماره 5 : بدیعه ‍پردازی

بروشور شماره 4 : روش یادسپاری

برشور شماره3: روش کاوشگری گروهی

برشور شماره 2: خانواده الگوهای تدریس

برشور شماره 1: نظريه هاي يادگيري نهايي