درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
شنبه 30 شهریور 1398
“کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.”

شبکه تدریس یادگیری


از آنجا كه یکی از مولفه‌های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت فرایند تدریس- یادگیری است و کیفیت این مؤلفه نیز بستگی به کیفیت یاددهی و عملکرد یادگیری دارد؛ لذا لازم است اعضای هیأت علمی خود نیز با اصول یادگیری و مفاهیم مربوط به روان‌شناسی یادگیری و راهبردهای یاددهی- یادگیری آشنا باشند و این امر مستلزم تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در این زمینه است. در همين راستا مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه  به منظور بالندگي اعضاي هيات علمي و دستیابی به هدف های فوق، فعاليتي مستمر را پايه گذاري نموده و مستمراً بروشورهايي را در زمينه تدريس و یادگیری تقديم حضور اعضاي محترم هيات علمي خواهد كرد.

 هدف کلی کارگاه تجربه های یادگیری در آموزش عالی – مدرس دکتر عباس بازرگان

نشانه نمره گذاری

مفاهیم مربوط به یاددهی- یادگیری

راهبردهای موفق اموزشی

چارچوب تدوین طرح درس

بروشور شماره 9 : الگوی تدریس کاوشگری عمومی

بروشور شماره 8 : روش تدریس غیر مستقیم

بروشور شماره 7: شبیه سازها

بروشورشماره 6 : الگوی آموزش مستقیم

بروشور شماره 5 : بدیعه ‍پردازی

بروشور شماره 4 : روش یادسپاری

برشور شماره3: روش کاوشگری گروهی

برشور شماره 2: خانواده الگوهای تدریس

برشور شماره 1: نظريه هاي يادگيري نهايي